Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI KBVISION KX-7114SD6

Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI KBVISION KX-7114SD6

 2,000,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 16 cổng TURBO HD 3.0 DVR HIKVISION HIK-8116 SQ-F8/N

Đầu ghi hình 16 cổng TURBO HD 3.0 DVR HIKVISION HIK-8116 SQ-F8/N

 62,340,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI KBVISION KB-7214D

Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI KBVISION KB-7214D

 2,900,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 16 cổng TURBO HD 3.0 DVR HIKVISION HIK-8116 SQ-F8/N

Đầu ghi hình 16 cổng TURBO HD 3.0 DVR HIKVISION HIK-8116 SQ-F8/N

 62,340,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 16 cổng TURBO HD 3.0 DVR HIKVISION HIK-8116 SQ-F8/N

Đầu ghi hình 16 cổng TURBO HD 3.0 DVR HIKVISION HIK-8116 SQ-F8/N

 62,340,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI KBVISION KX-7104D4

Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI KBVISION KX-7104D4

 2,780,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 8 kênh HDCVI KBVISION KX-7108D4

Đầu ghi hình 8 kênh HDCVI KBVISION KX-7108D4

 2,780,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI KBVISION KX-7116D4

Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI KBVISION KX-7116D4

 6,740,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI KBVISION KX-7216D4

Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI KBVISION KX-7216D4

 7,740,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 32 kênh HDCVI KBVISION KX-7232D

Đầu ghi hình 32 kênh HDCVI KBVISION KX-7232D

 17,200,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI KBVISION KX-7104D4

Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI KBVISION KX-7104D4

 2,780,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 8 kênh HDCVI KBVISION KX-7108D4

Đầu ghi hình 8 kênh HDCVI KBVISION KX-7108D4

 2,780,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI KBVISION KX-7116D4

Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI KBVISION KX-7116D4

 6,740,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI KBVISION KX-7216D4

Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI KBVISION KX-7216D4

 7,740,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 32 kênh HDCVI KBVISION KX-7232D

Đầu ghi hình 32 kênh HDCVI KBVISION KX-7232D

 17,200,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI KBVISION KX-7216D4

Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI KBVISION KX-7216D4

 7,740,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 32 kênh HDCVI KBVISION KX-7232D

Đầu ghi hình 32 kênh HDCVI KBVISION KX-7232D

 17,200,000 VND
Chi tiết
Đầu ghi hình 16 kênh Full HD HDCVI KBVISION KX-8116D4

Đầu ghi hình 16 kênh Full HD HDCVI KBVISION KX-8116D4

 8,980,000 VND
Chi tiết
CAMERA Dome HD CVI KBVISION KB 2002SH

CAMERA Dome HD CVI KBVISION KB 2002SH

Call giá rẻ nhất
Chi tiết
CAMERA Thân HD CVI KBVISION KB 2002H

CAMERA Thân HD CVI KBVISION KB 2002H

Call giá rẻ nhất
Chi tiết
CAMERA Thân HD CVI KBVISION KB 2001SH

CAMERA Thân HD CVI KBVISION KB 2001SH

Call giá rẻ nhất
Chi tiết
CAMERA Thân HD CVI KBVISION KB 2001H

CAMERA Thân HD CVI KBVISION KB 2001H

Call giá rẻ nhất
Chi tiết
CAMERA Dome HD CVI KBVISION KB 1002SXH

CAMERA Dome HD CVI KBVISION KB 1002SXH

Call giá rẻ nhất
Chi tiết
CAMERA Thân HD CVI KBVISION KB 1001SXH

CAMERA Thân HD CVI KBVISION KB 1001SXH

Call giá rẻ nhất
Chi tiết
CAMERA DOME HD CVI KBVISION KB 1002XH

CAMERA DOME HD CVI KBVISION KB 1002XH

Call giá rẻ nhất
Chi tiết
CAMERA Thân HD CVI KBVISION KB 1001XH

CAMERA Thân HD CVI KBVISION KB 1001XH

Call giá rẻ nhất
Chi tiết
Camera thân HDCVI KBVISION KB-1301C 1.3 Megapixel

Camera thân HDCVI KBVISION KB-1301C 1.3 Megapixel

 1,380,000 VND
Chi tiết
Camera thân hồng ngoại HDCVI KBVISIONKB-1303C 1.3 Megapixel

Camera thân hồng ngoại HDCVI KBVISIONKB-1303C 1.3 Megapixel

 2,140,000 VND
Chi tiết
Camera bán cầu HDCVI KBVISION KB-1302C 1.3 Megapixel

Camera bán cầu HDCVI KBVISION KB-1302C 1.3 Megapixel

 1,380,000 VND
Chi tiết
Camera thân HDCVI KBVISION KB-2001C 2.0 Megapixel

Camera thân HDCVI KBVISION KB-2001C 2.0 Megapixel

 1,380,000 VND
Chi tiết
Camera HD Analog HDCVI KBVISION KB-2003C 2.0 Megapixel

Camera HD Analog HDCVI KBVISION KB-2003C 2.0 Megapixel

 1,700,000 VND
Chi tiết
Camera ốp trần HDCVI KBVISION KB-2004C 2.0 Megapixel

Camera ốp trần HDCVI KBVISION KB-2004C 2.0 Megapixel

 1,575,000 VND
Chi tiết
Camera Speedome CVI KBVISION KB-2006PC 2.0 MP

Camera Speedome CVI KBVISION KB-2006PC 2.0 MP

 13,350,000 VND
Chi tiết
Camera thân HDCVI KBVISION KB-1003C 1.0MP

Camera thân HDCVI KBVISION KB-1003C 1.0MP

 780,000 VND
Chi tiết
Camera dome HDCVI KBVISION KB-1004C 1.0MP

Camera dome HDCVI KBVISION KB-1004C 1.0MP

 780,000 VND
Chi tiết
Camera Speeddome HDCVI KBVISION KB-2007PC 2.0MP

Camera Speeddome HDCVI KBVISION KB-2007PC 2.0MP

 17,800,000 VND
Chi tiết
Camera thân HDCVI BKVISION HDCVI KB-1001CS

Camera thân HDCVI BKVISION HDCVI KB-1001CS

 980,000 VND
Chi tiết
Camera Dome HDCVI BKVISION KB-1002CS

Camera Dome HDCVI BKVISION KB-1002CS

 980,000 VND
Chi tiết
Camera Thân KBVISION HDCVI KB-1305C

Camera Thân KBVISION HDCVI KB-1305C

 2,580,000 VND
Chi tiết
Camera Dome KBVISION HDCVI KB-2002C

Camera Dome KBVISION HDCVI KB-2002C

 1,540,000 VND
Chi tiết
Camera Thân KBVISION HDCVI KB-2005C

Camera Thân KBVISION HDCVI KB-2005C

 2,980,000 VND
Chi tiết
Camera KBVISION SPEEDOME CVI KB-2307PC

Camera KBVISION SPEEDOME CVI KB-2307PC

 23,000,000 VND
Chi tiết
Camera KBVISION SPEEDOME CVI KB-2009PC

Camera KBVISION SPEEDOME CVI KB-2009PC

 15,400,000 VND
Chi tiết
CAMERA Thân HD CVI KBVISION KB 1001CS-X

CAMERA Thân HD CVI KBVISION KB 1001CS-X

 860,000 VND
Chi tiết
CAMERA Dome HD CVI KBVISION KB 1002CS-X

CAMERA Dome HD CVI KBVISION KB 1002CS-X

 820,000 VND
Chi tiết
CAMERA Dome HD CVIKBVISION KX-1004C

CAMERA Dome HD CVIKBVISION KX-1004C

 800,000 VND
Chi tiết
CAMERA Dome HD CVI  KBVISION KX-1002C

CAMERA Dome HD CVI KBVISION KX-1002C

 840,000 VND
Chi tiết
CAMERA THÂN HD CVI KBVISION KX-1003C

CAMERA THÂN HD CVI KBVISION KX-1003C

 800,000 VND
Chi tiết
Camera thân HDCVI KBVISION KB-1001C

Camera thân HDCVI KBVISION KB-1001C

 900,000 VND
Chi tiết
Camera dome HDCVI KBVISION KB-1002C

Camera dome HDCVI KBVISION KB-1002C

 900,000 VND
Chi tiết
Camera thân HDCVI KBVISION KX-1001C

Camera thân HDCVI KBVISION KX-1001C

 900,000 VND
Chi tiết
Camera thân HDCVI KBVISION KX-1301C 1.3 Megapixel

Camera thân HDCVI KBVISION KX-1301C 1.3 Megapixel

 1,120,000 VND
Chi tiết
Camera dome 1.3 Megapixel KBVISION KX-1302C

Camera dome 1.3 Megapixel KBVISION KX-1302C

 1,120,000 VND
Chi tiết
Camera HDCVI cao cấp KBVision KX-2004MC

Camera HDCVI cao cấp KBVision KX-2004MC

 3,800,000 VND
Chi tiết
Camera HDCVI cao cấp KBVision KX-2005MC

Camera HDCVI cao cấp KBVision KX-2005MC

 4,200,000 VND
Chi tiết
Camera HDCVI Fix Len KBVision KX-2005C

Camera HDCVI Fix Len KBVision KX-2005C

 2,980,000 VND
Chi tiết
Camera ban đêm có màu KBVision KX-NB2003M

Camera ban đêm có màu KBVision KX-NB2003M

 8,600,000 VND
Chi tiết
Camera ban đêm có màu KBVision KX-NB2004M

Camera ban đêm có màu KBVision KX-NB2004M

 8,600,000 VND
Chi tiết
Camera thân KBVISION KX-2K01C

Camera thân KBVISION KX-2K01C

 2,680,000 VND
Chi tiết
Camera Dome KBVISION  KX-2K02C

Camera Dome KBVISION KX-2K02C

 2,680,000 VND
Chi tiết
Camera Dome KBVISION  KX-2K04C

Camera Dome KBVISION KX-2K04C

 2,840,000 VND
Chi tiết
Camera Thân KBVISION KX-2K03C

Camera Thân KBVISION KX-2K03C

 3,300,000 VND
Chi tiết
Camera SPEED DOME CVI KBVISION KX-2007PC

Camera SPEED DOME CVI KBVISION KX-2007PC

 13,000,000 VND
Chi tiết
Camera Dome xoay KBVISION KX-2009PC

Camera Dome xoay KBVISION KX-2009PC

 15,400,000 VND
Chi tiết
Camera SPEED DOME CVI KBVISION KM-S8020P

Camera SPEED DOME CVI KBVISION KM-S8020P

Call giá rẻ nhất
Chi tiết
Camera Night Breaker  chống ngược sáng KBVISION HDCVI 2.0MP KX-NB2001

Camera Night Breaker chống ngược sáng KBVISION HDCVI 2.0MP KX-NB2001

 2,520,000 VND
Chi tiết
Camera Night Breaker  chống ngược sáng KBVISION HDCVI 2.0MP KX-NB2002

Camera Night Breaker chống ngược sáng KBVISION HDCVI 2.0MP KX-NB2002

 2,340,000 VND
Chi tiết
Camera Night Breaker  chống ngược sáng KBVISION HDCVI 2.0MP KX-NB2003

Camera Night Breaker chống ngược sáng KBVISION HDCVI 2.0MP KX-NB2003

 2,840,000 VND
Chi tiết
Camera Night Breaker  chống ngược sáng KBVISION HDCVI 2.0MP  KX-NB2004MC

Camera Night Breaker chống ngược sáng KBVISION HDCVI 2.0MP KX-NB2004MC

 3,780,000 VND
Chi tiết
Camera Night Breaker  chống ngược sáng KBVISION HDCVI 2.0MP KX-NB2005MC

Camera Night Breaker chống ngược sáng KBVISION HDCVI 2.0MP KX-NB2005MC

 4,040,000 VND
Chi tiết
Camera HD-TVI QO-16C2TVI, Camera hồng ngoại QO-16C2TVI

Camera HD-TVI QO-16C2TVI, Camera hồng ngoại QO-16C2TVI

Liên hệ
Chi tiết
Camera thân hồng ngoại QN-3703AHD, Camera hồng ngoại QN-3703AHD

Camera thân hồng ngoại QN-3703AHD, Camera hồng ngoại QN-3703AHD

Liên hệ
Chi tiết
Lắp Camera Questek QTX 3701AHD

Lắp Camera Questek QTX 3701AHD

780.000 700.000
Chi tiết
Bộ 02 Camera ngoài trời FHD

Bộ 02 Camera ngoài trời FHD

Liên hệ
Chi tiết
Camera IP Naga-IPC-N1M2

Camera IP Naga-IPC-N1M2

Liên hệ
Chi tiết

Tìm Đại Lý Phân Phối Camera Kbvision

LẮP CAMERA CHO BIỆT THỰ NHÀ CHỊ HIỀN TP NINH BÌNH

 Lắp camera cho Biệt Thự Nhà Anh Dương-Nam Thành TP Ninh Bình

(Nâng cao): Đọc hiểu thông số hình ảnh Camea IP KBVISION

LẮP CAMERA NINH BÌNH, CHÚNG TÔI LÀ AI? CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC MINH ANH

Mr Hà
Giám đốc công ty

UY TÍN, CHẤT LƯỢNG

Lắp Camera Ninh Bình, Vệ sỹ trong ngôi nhà của bạn! Đó là những gì mà chúng tôi đã và đang thực hiện, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG của sản phẩm, dịch vụ là TIÊU CHÍ hàng đầu cho sự phát triển của chúng tôi!

Mr Dũng
Phụ trách kỹ thuật
6 năm kinh nghiệm

HÀNG CHÍNH HÃNG

Để có được UY TÍN, CHẤT LƯỢNG đó, điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi đó là SẢN PHẨM CAMERA CHÍNH HÃNG, có nguồn gốc, xuất xứ. Hãy đến với chúng tôi LẮP CAMERA NINH BÌNH!

Ms Dương
Hỗ trợ tư vấn
Camera Ngọc Minh Anh

HIỆU QUẢ, CHI PHÍ RẺ NHẤT

Với nhiều kinh nghiệm trong thi công, thiết kế xây dựng cũng như lắp đặt Camera tại Ninh Bình. Chúng tôi sẽ tư vấn, thiết kế, lắp đặt cho Quý khách hàng một cách HIỆU QUẢ với CHI PHÍ RẺ NHẤT NINH BÌNH!